Showing 1–25 of 41 results

مشاهده فیلترها

پاکت کرافت پنجره دار (بسته ۱۰۰عددی)

72,000 تومان

پاکت کرافت خام کد B1 (بسته ۱۰۰عددی)

72,000 تومان

پاکت کرافت طرح ۱ (بسته ۱۰۰عددی)

85,000 تومان

پاکت مومی برگر (بسته یک کیلویی)

45,000 تومان

پاکت مومی ساندویچ (بسته یک کیلویی)

45,000 تومان

جعبه برگر طرح قرمز (بسته ۲۰۰ عددی)

180,000 تومان

جعبه برگر کرافت (بسته ۲۰۰ عددی)

118,000 تومان

جعبه پیتزا خام خانواده سایز۳۰ (بسته ۱۰۰ عددی)

120,000 تومان

جعبه پیتزا خام خانواده سایز۳۲ (بسته ۱۰۰ عددی)

125,000 تومان

جعبه پیتزا خام دونفره سایز۲۷ (بسته ۲۰۰ عددی)

182,000 تومان

جعبه پیتزا خام یکنفره سایز۲۴ (بسته ۲۰۰ عددی)

116,000 تومان

جعبه جالیوانی پنج تایی سفید (بسته ۱۰۰ عددی)

65,000 تومان

جعبه جالیوانی چهارتایی سفید (بسته ۱۰۰ عددی)

65,000 تومان

جعبه جالیوانی چهارتایی کرافت (بسته ۱۰۰ عددی)

65,000 تومان

جعبه جالیوانی دوتایی سفید (بسته ۱۰۰ عددی)

45,000 تومان

جعبه جالیوانی دوتایی کرافت (بسته ۱۰۰ عددی)

45,000 تومان

جعبه ساندویچ و هات داگ (بسته ۲۰۰ عددی)

118,000 تومان

جعبه سوخاری سه تکه (بسته ۲۰۰ عددی)

190,000 تومان

جعبه سیب زمینی سالن متوسط (بسته ۱۰۰ عددی)

52,000 تومان

جعبه سیب زمینی سایز کوچک (بسته ۱۰۰ عددی)

35,500 تومان

جعبه سیب زمینی کلاسیک (بسته ۱۰۰ عددی)

64,500 تومان

جعبه سیب زمینی متوسط (بسته ۱۰۰ عددی)

52,000 تومان

جعبه غذا تک پرسی کرافت (بسته ۱۰۰ عددی)

75,000 تومان

جعبه غذا دو پرسی کرافت (بسته ۱۰۰ عددی)

75,000 تومان

جعبه غذا سه پرسی کرافت (بسته ۱۰۰ عددی)

98,000 تومان