نمایش دادن همه 8 نتیجه

جعبه جالیوانی چهارتایی سفید (بسته ۱۰۰ عددی)

65,000 تومان

جعبه جالیوانی چهارتایی کرافت (بسته ۱۰۰ عددی)

65,000 تومان

جعبه جالیوانی دوتایی سفید (بسته ۱۰۰ عددی)

45,000 تومان

جعبه جالیوانی دوتایی کرافت (بسته ۱۰۰ عددی)

180,000 تومان

لیوان کاغذی ۲۲۰ سی سی تک جداره (بسته ۱۰۰ عددی)

45,000 تومان

لیوان کاغذی ۲۲۰ سی سی دو جداره (بسته ۱۰۰ عددی)

63,000 تومان

لیوان کاغذی ۳۶۰ سی سی تک جداره (بسته ۱۰۰ عددی)

45,000 تومان

لیوان کاغذی ۳۶۰ سی سی دو جداره (بسته ۱۰۰ عددی)

65,000 تومان